หนูเหล่านี้โตขึ้นบนด้านที่ฝนตกชุกของภูเขา อาจเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ของธรรมชาติ

นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหนูจากเทือกเขาแอนดีสในปาตาโกเนียสังเกตเห็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้ นั่นคือ หนูจากด้านตะวันตกของภูเขานั้นใหญ่กว่าหนูจากทางตะวันออก แต่ DNA บอกว่าพวกมันทั้งหมดมาจากสายพันธุ์เดียวกัน นักวิจัยตรวจสอบกระโหลกศีรษะของหนู 450 ตัวจากปลายด้านใต้ของทวีปอเมริกาใต้ และพบว่ากฎทางชีววิทยาที่มีอยู่ไม่ได้อธิบายความแตกต่างของขนาด ในบทความใหม่ใน วารสาร Journal of Biogeographyนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานใหม่ว่า หนูที่อยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกนั้นใหญ่กว่าเพราะด้านนั้นของเทือกเขาจะมีฝนตกมากขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีอาหารเหลือเฟือสำหรับหนูที่จะกิน . Noé de...